Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-12-2017 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2017-11662".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 222462 433919
Identifier wsb-2017-11662
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7071SB 29
Publicatiedatum 2017-12-19
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 11662
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Botterkoel
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het aanbrengen van nieuwe beschoeiing aan de Botterkoel in Ulft
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Ulft