Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-12-2017 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2017-11574".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 204567 429875
Identifier wsb-2017-11574
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 6916BX 24
Publicatiedatum 2017-12-18
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 11574
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Boterdijk
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het aanbrengen van een aanbouw inclusief fundering binnen de kernzone van een waterkering te Tolkamer
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Tolkamer