Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-12-2017 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2017-11339".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Externe bijlage Ontwerp partiële herziening waterbeheerplan |exb-2017-59231
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Identifier wsb-2017-11339
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2017-12-11
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 11339
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Taal nl
Titel Ter inzage en voor reacties opengesteld: Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de partiële herziening van het Waterbeheerplan 2016-2021 van Waterschap Rijn en IJssel.
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel