Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-11-2017 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2017-10788".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 229936 464895
Identifier wsb-2017-10788
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7241PH 1
Publicatiedatum 2017-11-22
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 10788
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Bolksbeekweg
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het leggen van glasvezel in het buitengebied van gemeente Hof van Twente en gemeente Lochem
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Lochem