Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-11-2017 gepubliceerd door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2017-10051".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Aanwijzingsbesluit Keur AGV 2017
Betreft regeling CVDR603329_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Externe bijlage Waterkeringen|exb-2017-49815
Grondslag artikel 83 van de Waterschapswet;1.0:c:BWBR0005108&artikel=83&g=2017-07-01
Identifier wsb-2017-10051
Jaargang 2017
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2017-11-01
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 10051
Publicerende organisatie Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Referentienummer BBV17.0410
Startdatum 2017-11-01
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit Keur AGV 2017
Uitgever Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Waterschapsnaam Waterschap Amstel, Gooi en Vecht