Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-12-2016 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2016-9832".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 206925 432130
Identifier wsb-2016-9832
Jaargang 2016
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 6915KB
Publicatiedatum 2016-12-09
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 9832
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Houberg
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het aanleggen van een verkeersbrug nabij Houberg 1 in Lobith
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Lobith