Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-11-2016 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2016-9182".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 201598 445844
Identifier wsb-2016-9182
Jaargang 2016
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 6987
Publicatiedatum 2016-11-16
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 9182
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Rhedense Veerweg
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het leggen van een glasvezelkabel en maken van een lasgat aan de Rhedense Veerweg te Giesbeek
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Giesbeek