Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-11-2016 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2016-9178".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 224230 464505
Identifier wsb-2016-9178
Jaargang 2016
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7241CM 6
Publicatiedatum 2016-11-16
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 9178
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Eekmolenweg
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het maken van een gestuurde boring nabij Eekmolenweg 6 te Lochem
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Lochem