Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-11-2016 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2016-9086".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 240326 463716
Identifier wsb-2016-9086
Jaargang 2016
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7165BH 24a
Publicatiedatum 2016-11-11
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 9086
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Visschemorsdijk
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het aanleggen van drainage aan de Visschemorsdijk te Rietmolen
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Rietmolen