Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-11-2016 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2016-8979".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 240228 458568
Identifier wsb-2016-8979
Jaargang 2016
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7151MS 54
Publicatiedatum 2016-11-09
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 8979
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Borculoseweg
Taal nl
Titel Verleende watervergunning voor, het uitvoeren van sonderingen in watergangen Buurserbeek en de Berkel te Eibergen
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Eibergen