Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-08-2016 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2016-6564".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Externe bijlage Jaarverslag 2015|exb-2016-27040
Externe bijlage Accountantsverslag 2015|exb-2016-27041
Externe bijlage Controleverklaring|exb-2016-27042
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Identifier wsb-2016-6564
Jaargang 2016
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2016-08-12
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 6564
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Taal nl
Titel Jaarstukken Waterschap Rijn en IJssel
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel