Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-06-2016 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "wsb-2016-5023".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Externe bijlage Concept Beleidsregel Nadeelcompensatie |exb-2016-21232
Externe bijlage Nadeelcompensatie|exb-2016-21233
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Identifier wsb-2016-5023
Jaargang 2016
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2016-06-24
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 5023
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Taal nl
Titel Publicatie Ontwerp Beleidsregel nadeelcompensatie vernattingsschade
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel