Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-06-2016 gepubliceerd door Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2016-4986".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Coördinaten 119233 483804
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Externe bijlage Watervergunning|exb-2016-21125
Externe bijlage Bijlage 1|exb-2016-21126
Identifier wsb-2016-4986
Jaargang 2016
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 1076EE 99
Publicatiedatum 2016-06-23
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 4986
Publicerende organisatie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Straatnaam Fred. Roeskestraat
Taal nl
Titel Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een plasberm in de watergang ter hoogte van Fred Roeskestraat 97a, 1076 EC Amsterdam - AGV - W-16.01380
Uitgever Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Woonplaats Amsterdam