Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-06-2016 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2016-4496".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Externe bijlage Ontwerpbegroting 2017|exb-2016-18660
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Identifier wsb-2016-4496
Jaargang 2016
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2016-06-06
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 4496
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Taal nl
Titel Kennisgeving Ontwerpbegroting 2017 Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn (GBLT)
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel