Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-05-2016 gepubliceerd door Waterschap Rivierenland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2016-3586".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR346697_2
Citeertitel Beleidsregels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rivierenland
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rivierenland
Grondslag art. 56 lid 1 Wschw;1.0:c:BWBR0005108&artikel=56&lid=1&g=2016-02-01
Identifier wsb-2016-3586
Jaargang 2016
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2016-05-06
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 3586
Publicerende organisatie Waterschap Rivierenland
Referentienummer 201600805
Startdatum 2016-05-07
Taal nl
Titel Wijziging Beleidsregels Keur Waterschap Rivierenland 2014 Beleidsregel 5.5 "Het plaatsen van objecten in en langs oppervlaktewaterlichamen"
Uitgever Waterschap Rivierenland