Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-03-2016 gepubliceerd door Waterschap Rivierenland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2016-2457".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR346099_2
Citeertitel Algemene Regels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rivierenland
Externe bijlage Kaart 2: Recreatieve vaart in Beuningen|exb-2016-11116
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rivierenland
Grondslag art. 56 lid 1 Wschw;1.0:c:BWBR0005108&artikel=56&lid=1&g=2016-02-01
Identifier wsb-2016-2457
Jaargang 2016
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2016-03-31
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 2457
Publicerende organisatie Waterschap Rivierenland
Referentienummer 201520890
Startdatum 2016-04-01
Taal nl
Titel Wijziging Algemene Regels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014 WT 18 Varen op oppervlaktewaterlichamen
Uitgever Waterschap Rivierenland