Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-2016 gepubliceerd door Waterschap Aa en Maas. De publicatie is van het type Beschikkingen | aanvraag en heeft als identifier "wsb-2016-10300".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | aanvraag
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Aa en Maas
Geo informatie (coördinaten) 160752 415921
Identifier wsb-2016-10300
Jaargang 2016
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 5386KZ 4a
Publicatiedatum 2016-12-23
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 10300
Publicerende organisatie Waterschap Aa en Maas
Referentienummer WPAM-AGTLF4
Samenvatting Het dagelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas heeft een vergunning ingevolge de Waterwet verleend voor Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken op locatie Weverstraat in Oss. Het vergunningnummer is 16.D06216.
Taal nl
Titel Verlening Watervergunning voor het realiseren van categorie b-watergangen ter plaatse van Weverstraat te Geffen(gemeente Oss).
Uitgever Waterschap Aa en Maas