Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-12-2016 gepubliceerd door Hoogheemraadschap van Delfland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2016-10281".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hoogheemraadschap van Delfland
Externe bijlage Verordening nadeelcompensatie|exb-2016-44045
Geo informatie (waterschap) Hoogheemraadschap van Delfland
Grondslag art. 7.14 Ww;1.0:c:BWBR0025458&artikel=7.14&g=2016-07-01
Grondslag art. 78 lid 1 Wschw;1.0:c:BWBR0005108&artikel=78&lid=1&g=2016-02-01
Identifier wsb-2016-10281
Jaargang 2016
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2016-12-22
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 10281
Publicerende organisatie Hoogheemraadschap van Delfland
Referentienummer 1271297
Taal nl
Titel Hoogheemraadschap van Delfland- Verordening - Verordening Nadeelcompensatie Hoogheemraadschap van Delfland
Uitgever Hoogheemraadschap van Delfland