Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2016 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2016-10196".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 226692 463227
Identifier wsb-2016-10196
Jaargang 2016
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7241PW 1 con3
Publicatiedatum 2016-12-21
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 10196
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam De Cloese
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het leggen van een kabel nabij de Cloese 1 te Lochem
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Lochem