Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-11-2015 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2015-9211".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Externe bijlage exb-2015-30892
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Identifier wsb-2015-9211
Jaargang 2015
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2015-11-26
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 9211
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Taal nl
Titel Ontwerp-Verkeersbesluit brugbedieningstijden bruggen over de Oude IJssel in Doetinchem
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel