Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-02-2014 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2014-835".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (gemeente) Doetinchem
Identifier wsb-2014-835
Jaargang 2014
Onderwerp Bestuur | Waterschappen
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2014-02-14
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 835
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Taal nl
Titel Belastingverordeningen Waterschap Rijn en IJssel 2014
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel