Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-07-2014 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Plannen | overig en heeft als identifier "wsb-2014-4553".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Plannen | overig
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2014-09-10
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Externe bijlage exb-2014-9457
Externe bijlage exb-2014-9458
Externe bijlage exb-2014-9459
Externe bijlage exb-2014-9460
Externe bijlage exb-2014-9461
Externe bijlage exb-2014-9462
Externe bijlage exb-2014-9463
Externe bijlage exb-2014-9464
Externe bijlage exb-2014-9465
Externe bijlage exb-2014-9466
Externe bijlage exb-2014-9467
Externe bijlage exb-2014-9468
Externe bijlage exb-2014-9469
Externe bijlage exb-2014-9470
Geo informatie (gemeente) Rheden
Identifier wsb-2014-4553
Jaargang 2014
Onderwerp Natuur en milieu | Water
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2014-07-30
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 4553
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Startdatum 2014-07-30
Taal nl
Titel Ter visie projectplan: Uitvoering GGOR Havikerwaard, aanpassing waterhuishouding Middachterbroek en Ellecomse Polder
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel