Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-05-2014 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "wsb-2014-3323".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2014-07-09
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Externe bijlage exb-2014-6609
Externe bijlage exb-2014-6610
Geo informatie (gemeente) Doetinchem
Identifier wsb-2014-3323
Jaargang 2014
Onderwerp Bestuur | Waterschappen
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2014-05-27
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 3323
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Startdatum 2014-05-27
Taal nl
Titel Ter inzage ontwerpbesluit tot wijziging van de Algemene regels, nadere regels en verplichtingen, behorende bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009:
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel