Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-01-2014 gepubliceerd door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2014-273".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2014-03-04
Eindverantwoordelijke Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Geo informatie (coördinaten) 151307 457608
Identifier wsb-2014-273
Jaargang 2014
Onderwerp Bestuur | Waterschappen
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2014-01-22
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 273
Publicerende organisatie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Startdatum 2014-01-21
Taal nl
Titel [Bekendmaking watervergunning voor het leggen van twee laagspanningskabels in twee mantelbuizen in een brug bij De Hoeve Kamerik (code 782308)]
Uitgever Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Woonplaats Leusden