Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-05-2014 gepubliceerd door Waterschap Vechtstromen. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2014-2666".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2014-06-03
Eindverantwoordelijke Waterschap Vechtstromen
Gemeentenaam Dinkelland
Identifier wsb-2014-2666
Jaargang 2014
Onderwerp Natuur en milieu | Water
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2014-05-01
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 2666
Publicerende organisatie Waterschap Vechtstromen
Startdatum 2014-04-22
Taal nl
Titel Vergunning Keur waterschap Vechtstromen 2014 en Waterwet Weerselo
Uitgever Waterschap Vechtstromen