Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-01-2014 gepubliceerd door Waterschap Vechtstromen. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2014-254".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2014-01-20
Eindverantwoordelijke Waterschap Vechtstromen
Gemeentenaam Almelo
Gemeentenaam Coevorden
Identifier wsb-2014-254
Jaargang 2014
Onderwerp Bestuur | Waterschappen
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2014-01-21
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 254
Publicerende organisatie Waterschap Vechtstromen
Startdatum 2014-01-20
Taal nl
Titel Beheerkaart Keur waterschap Vechtstromen
Uitgever Waterschap Vechtstromen