Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-01-2014 gepubliceerd door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2014-159".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2014-01-21
Eindverantwoordelijke Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Geo informatie (coördinaten) 136926 454390
Identifier wsb-2014-159
Jaargang 2014
Onderwerp Bestuur | Waterschappen
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2014-01-16
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 159
Publicerende organisatie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Startdatum 2014-01-10
Straatnaam Briljantlaan
Taal nl
Titel Bekendmaking watervergunning voor het verbreden van een watergang en het aanleggen van een fontein en natuurvriendelijke oevers bij Baden Powellweg Utrecht (code 779060)
Uitgever Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Woonplaats Utrecht