Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-02-2014 gepubliceerd door Waterschap Vechtstromen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2014-1000".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Coördinaten 240260 484661
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Vechtstromen
Identifier wsb-2014-1000
Jaargang 2014
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7609PZ 1
Publicatiedatum 2014-02-24
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 1000
Publicerende organisatie Waterschap Vechtstromen
Straatnaam Kooikersweg
Taal nl
Titel Verordening financiële bijdragen aan bestuursfracties Vechtstromen
Uitgever Waterschap Vechtstromen
Woonplaats Almelo