Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-08-2013 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2013-1897".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Externe bijlage exb-2013-7762
Geo informatie (coördinaten) 215577 442062
Geo informatie (coördinaten) 215577 442062
Identifier wsb-2013-1897
Jaargang 2013
Onderwerp Bestuur | Waterschappen
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7006GG 2
Postcode en huisnummer 7006GG 2
Publicatiedatum 2013-08-15
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 1897
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Startdatum 2013-08-15
Straatnaam Liemersweg
Straatnaam Liemersweg
Taal nl
Titel Bekendmaking Archiefverordening Rijn en IJssel 2012 en intrekking van de Archiefverordening Rijn en IJssel d.d. 20 maart 1997
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Doetinchem
Woonplaats Doetinchem