Bekendmaking Archiefverordening Rijn en IJssel 2012 en intrekking van de Archiefverordening Rijn en IJssel d.d. 20 maart 1997

In zijn vergadering van 13 november 2012 heeft het algemeen bestuur van Waterschap Rijn Archiefverordening Rijn en IJssel 2012 vastgesteld en besloten tot intrekking van de vigerende Archiefverordening die dateert uit maart 1997. Overeenkomstig artikel 35, lid 1 van de Archiefwet 1995 moet het bestuur een verordening vaststellen. De ontwerpverordening heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend.

De verordening besluit treedt in werking op de eerste dag na deze bekendmaking.

De verordening met toelichting kunt u in pdf-formaat downloaden in de linkerbalk. De Archiefverordening Rijn en IJssel 2012 wordt vermeld op de website van het waterschap http://www.wrij.nl.

Naar boven