Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-07-2013 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "wsb-2013-1695".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2013-09-02
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Externe bijlage exb-2013-7373
Geo informatie (coördinaten) 225035 424840
Identifier wsb-2013-1695
Jaargang 2013
Onderwerp Natuur en milieu | Water
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2013-07-26
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 1695
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Startdatum 2013-07-22
Taal nl
Titel Bekendmaking vaststelling Beleidsregels verondiepen van diepe plassen
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel