Bekendmaking vaststelling Beleidsregels verondiepen van diepe plassen

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel maakt hierbij de vaststelling bekend van de:

Beleidsregels verondiepen van diepe plassen

Het Besluit bodemkwaliteit en de Circulaire herinrichting diepe plassen staan verondieping van diepe plassen toe. Uitgangspunt is dat toepassingen op grond van het Besluit bodemkwaliteit niet mogen leiden tot onaanvaardbare milieuhygiënische risico’s en dat het moet gaan om een nuttige en functionele toepassing van grond en baggerspecie.

Het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel heeft op 2 juli 2013 de Beleidsregels verondiepen van diepe plassen vastgesteld. De beleidsregels zijn een nadere invulling op het landelijk beleid. De beleidsregels gaan nader in op een aantal aspecten uit de handreiking en leggen deze juridisch vast. Met deze beleidsregels geeft het waterschap helderheid aan betrokken initiatiefnemers, eigenaren en de belanghebbenden in de omgeving.

[plaats] [datum ondertekening]

[functie][organisatie],
Namens deze: [voornaam] [achternaam]
Naar boven