Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-09-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2021-119".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1983-06-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-2021-119
Jaargang 2021
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Economie | Handel
Onderwerp Douane
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Brussel
Publicatiedatum 2021-09-15
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 119
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1983
Systematisch nummer 54
Systematisch volgnummer 15
Taal nl
Titel Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen (met Bijlage); Brussel, 14 juni 1983
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Uitgiftedatum 2021-09-15
Verdragnummer 013694