Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-07-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2019-118".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1996-08-15
Datum van uitgifte 2019-07-24
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-2019-118
Jaargang 2019
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Onderwerp Milieu
Onderwerp Flora en fauna
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 2019-07-24
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 118
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1996
Systematisch nummer 42
Systematisch volgnummer 6
Taal nl
Titel Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels, met bijlagen; ’s-Gravenhage, 15 augustus 1996
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 013670