Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-03-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2018-39".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1960-08-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-2018-39
Jaargang 2018
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Staatsveiligheid
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Onderwerp Militair
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Washington
Publicatiedatum 2018-03-16
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 39
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1960
Systematisch nummer 69
Systematisch volgnummer 2
Taal nl
Titel Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de beveiliging van gerubriceerde gegevens (met Bijlage); Washington, 18 augustus 1960
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Uitgiftedatum 2018-03-16
Verdragnummer 013550