Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-12-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2018-207".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1996-07-01
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-2018-207
Jaargang 2018
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Onderwerp Belasting
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Kopenhagen
Publicatiedatum 2018-12-04
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 207
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1996
Systematisch nummer 26
Systematisch volgnummer 6
Taal nl
Titel Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen; Kopenhagen, 1 juli 1996
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Uitgiftedatum 2018-12-04
Verdragnummer 009981