26 (1996) Nr. 6

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen;

Kopenhagen, 1 juli 1996

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 007267 en 009981 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

De stilzwijgende goedkeuring van het op 9 mei 2018 te Kopenhagen tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (Trb. 2018, 61 tweede heruitgave) is door de Staten-Generaal verleend op 3 november 2018.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 35 053.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol van 9 mei 2018 zullen ingevolge artikel XVI op 31 december 2018 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Protocol van 9 mei 2018, evenals het Verdrag, voor Nederland (het Europese deel) gelden.

Uitgegeven de vierde december 2018.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK

Naar boven