Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-12-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2018-206".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 2016-02-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-2018-206
Jaargang 2018
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Onderwerp Zetelverdrag
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Pristina
Publicatiedatum 2018-12-04
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 206
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 2016
Systematisch nummer 4
Systematisch volgnummer 4
Taal nl
Titel Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo betreffende de vestiging van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in Nederland; Pristina, 15 februari 2016
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Uitgiftedatum 2018-12-04
Verdragnummer 013132