4 (2016) Nr. 4

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo betreffende de vestiging van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in Nederland;

Pristina, 15 februari 2016

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 013132 in de Verdragenbank.

E. PARTIJGEGEVENS

In een nota van 6 april 2017 heeft het Koninkrijk der Nederlanden een interpretatieve verklaring afgelegd inzake artikel 7 van het Verdrag. De Engelse tekst van deze verklaring luidt als volgt:


“With reference to the Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Kosovo concerning the Hosting of the Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in the Netherlands of 15 February 2015 (the Host State Agreement) and in particular Article 7 thereof, the Kingdom of the Netherlands, for the European part of the Netherlands, declares that it interprets the reference in Article 7 to the immunities necessary for the fulfillment of the purposes of the Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution also to refer to the immunity of the Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution from every form of legal process.”

Uitgegeven de vierde december 2018.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK

Naar boven