Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-01-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2018-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1994-02-09
Datum van uitgifte 2018-01-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-2018-2
Jaargang 2018
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Wegverkeer
Onderwerp Vervoer
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Brussel
Publicatiedatum 2018-01-11
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 2
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1994
Systematisch nummer 4
Systematisch volgnummer 5
Taal nl
Titel Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens; Brussel, 9 februari 1994
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 013408