Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-10-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2018-175".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 2003-05-21
Datum van uitgifte 2018-10-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-2018-175
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Lucht
Onderwerp Arbitrage
Onderwerp Geschillenregeling
Onderwerp Milieu
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Kiev
Publicatiedatum 2018-10-11
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 175
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 2003
Systematisch nummer 34
Systematisch volgnummer 4
Taal nl
Titel Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (met Bijlagen); Kiev, 21 mei 2003
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 010101