34 (2003) Nr. 4

A. TITEL

Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (met Bijlagen);

Kiev, 21 mei 2003

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 010101 in de Verdragenbank.

C. VERTALING

In Trb. 2007, 95 dienen in de vertaling de volgende correcties te worden aangebracht.

Op blz. 35, en op blz. 36, in Bijlage IV, in punt 2, vierde regel, respectievelijk in punt 14, vierde regel, dient het woord „scheidsgericht” te worden vervangen door het woord „scheidsgerecht”.

Uitgegeven de elfde oktober 2018.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK

Naar boven