Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2016, 45Verdrag

73 (1995) Nr. 9

A. TITEL

Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds;

(met Bijlagen, Protocollen en Verklaringen)

Brussel, 17 juli 1995

B. TEKST

De Nederlandse tekst van de Overeenkomst, met Bijlagen, Protocollen en Verklaringen, is geplaatst in Trb. 1996, 29.

Voor een correctie in de Nederlandse tekst, zie Trb. 2015, 20.

Voor een briefwisseling van 22 december 2000 inzake de liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer en de wijziging van de landbouwprotocollen bij de Overeenkomst, zie Trb. 2005, 73.

Voor de tekst van het Toetredingsprotocol van 31 mei 2005, zie Trb. 2005, 308.

Voor de tekst van het besluit van 28 juli 2006 tot wijziging van Protocol nr. 4 en het gewijzigde Protocol, zie Trb. 2007, 153.

Voor de tekst van het besluit nr. 1/2012 van 20 februari 2012 van de Associatieraad EU-Tunesië tot wijziging van artikel 15, zevende lid, van Protocol nr. 4 bij de Overeenkomst, zie Trb. 2015, 20.

Voor de tekst van het Toetredingsprotocol van 14 april 2014, zie Trb. 2015, 20.

Voor de tekst van het besluit nr. 1/2014 van 26 september 2014, zie Trb. 2015, 20.

Voor de tekst van het Protocol van 17 maart 2015, zie Trb. 2015, 107 HERDRUK.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1998, 61, Trb. 2005, 308 en Trb. 2015, 20.

E. PARTIJGEGEVENS

Overeenkomst

Zie Trb. 1998, 61 en, laatstelijk, Trb. 2015, 20.

Toetredingsprotocol van 31 mei 2005

Zie Trb. 2005, 208 en, laatstelijk, Trb. 2015, 20.

Toetredingsprotocol van 14 april 2014

Zie Trb. 2015, 20 en, laatstelijk, Trb. 2015, 107 HERDRUK.

F. VOORLOPIGE TOEPASSING

Zie Trb. 2005, 308, Trb. 2015, 20 en Trb. 2015, 107 HERDRUK.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1998, 61, Trb. 2005, 308, Trb. 2007, 153, Trb. 2008, 172, Trb. 2015, 20 en Trb. 2015, 107 HERDRUK.

Het Protocol van 17 maart 2015 bij de Overeenkomst, dat vanaf diezelfde datum voorlopig werd toegepast, is ingevolge artikel 10, tweede lid, van het Protocol op 1 februari 2016 voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Protocol van 17 maart 2015 bij de Overeenkomst voor Nederland (het Europese deel), als lidstaat van de Europese Unie.

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

17-03-2015

01-02-2016

   

Nederland (Bonaire)

       

Nederland (Sint Eustatius)

       

Nederland (Saba)

       

Aruba

       

Curaçao

       

Sint Maarten

       

J. VERWIJZINGEN

Voor verwijzingen en overige verdragsgegevens, zie Trb. 1996, 29, Trb. 1998, 61, Trb. 2005, 73, Trb. 2005, 308, Trb. 2007, 153, Trb. 2008, 172, Trb. 2015, 20 en Trb. 2015, 107 HERDRUK.

Overige verwijzingen

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2015, 143

     

Titel

:

Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie;

Marrakesh, 15 april 1994

Laatste Trb.

:

Trb. 2015, 198

Uitgegeven de achttiende april 2016.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS