14 (2014) Nr. 3

A. TITEL

Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds;

(met bijlagen, protocollen, gezamenlijke verklaring en slotakten)

Brussel, 21 maart 2014 / 27 juni 2014

B. TEKST

De Nederlandse tekst van de Associatieovereenkomst, met bijlagen, protocollen, gezamenlijke verklaring en slotakten, zijn geplaatst in Trb. 2014, 160.

Voor correcties in de Nederlandse tekst, zie Trb. 2015, 92.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 2014, 160.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 2014, 160.

Partij

Ondertekening

Voorlopige toepassing

Ratificatie

Type*

Inwerking

Opzegging

Buiten werking

België

21-03-2014

           

Bulgarije

21-03-2014

 

09-09-2014

R

     

Cyprus

21-03-2014

           

Denemarken

21-03-2014

 

18-02-2015

R

     

Duitsland

21-03-2014

 

22-07-2015

R

     

Estland

21-03-2014

 

12-01-2015

R

     

EU (Europese Unie)

21-03-2014

01-11-2014

         

EURATOM (Europese Gemeenschap voor Atoomenergie)

21-03-2014

           

Finland

21-03-2014

 

06-05-2015

R

     

Frankrijk

21-03-2014

 

10-08-2015

R

     

Griekenland

21-03-2014

           

Hongarije

21-03-2014

 

07-04-2015

R

     

Ierland

21-03-2014

 

17-04-2015

R

     

Italië

21-03-2014

           

Kroatië

21-03-2014

 

24-03-2015

R

     

Letland

21-03-2014

 

31-07-2014

R

     

Litouwen

21-03-2014

 

29-07-2014

R

     

Luxemburg

21-03-2014

 

12-05-2015

R

     

Malta

21-03-2014

 

29-08-2014

R

     

Nederlanden, het Koninkrijk der

21-03-2014

           

Oekraïne

21-03-2014

01-11-2014

26-09-2014

R

     

Oostenrijk

21-03-2014

 

06-08-2015

R

     

Polen

21-03-2014

 

24-03-2015

R

     

Portugal

21-03-2014

 

13-05-2015

R

     

Roemenië

21-03-2014

 

14-07-2014

R

     

Slovenië

21-03-2014

 

27-07-2015

R

     

Slowakije

21-03-2014

 

21-10-2014

R

     

Spanje

21-03-2014

 

19-05-2015

R

     

Tsjechië

21-03-2014

           

Verenigd Koninkrijk

21-03-2014

 

08-04-2015

R

     

Zweden

21-03-2014

 

09-01-2015

R

     

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

EU (Europese Unie), 21 maart 2014

Provisional Application of certain parts as from 1/11/2014

Oekraïne, 26 september 2014

Provisional Application of certain parts as from 1/11/2014

F. VOORLOPIGE TOEPASSING

Zie Trb. 2015, 92.

De bepalingen van de titels III, V, VI en VII van de Associatieovereenkomst, met bijlagen, protocollen, gezamenlijke verklaring en slotakten, worden door de Europese Unie en Oekraïne ingevolge artikel 486, derde en vierde lid, ten dele vanaf 1 november 2014 voorlopig toegepast.

De bepalingen van titel IV van de Associatieovereenkomst, met bijlagen, protocollen, gezamenlijke verklaring en slotakten, zullen door de Europese Unie en Oekraïne ingevolge artikel 486, derde en vierde lid, vanaf 1 januari 2016 voorlopig worden toegepast.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt de voorlopige toepassing alleen voor Nederland (het Europese deel), als lidstaat van de Europese Unie.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2014, 160.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2014, 160 en Trb. 2015, 92.

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2015, 143

     

Titel

:

Statuut van de Raad van Europa;

Londen, 5 mei 1949

Laatste Trb.

:

Trb. 2015, 102

Uitgegeven de dertigste oktober 2015.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS

Naar boven