4 (1994) Nr. 4

A. TITEL

Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens;

Brussel, 9 februari 1994

B. TEKST

De Nederlandse en de Franse tekst van het Verdrag zijn geplaatst in Trb. 1994, 69.

Zie voor de Nederlandse en de Franse tekst van het toetredingsprotocol van het Koninkrijk Zweden van 18 september 1997 Trb. 1998, 16.

Zie voor de Nederlandse en de Franse tekst van het Bijkomend Verdrag van 18 september 1997 Trb. 1998, 17.

Zie voor de Nederlandse en de Franse tekst van het Protocol tot wijziging van 22 maart 2000 Trb. 2000, 95. Zie voor een correctie in de Nederlandse tekst Trb. 2001, 86.

Zie voor de Nederlandse en de Franse tekst van het Protocol tot wijziging van 21 oktober 2010 Trb. 2011, 2.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1996, 53 en Trb. 2011, 2.


Bij brieven van 14 februari 2011 (Kamerstukken II 2010/2011, 32650) is het Protocol tot wijziging van 21 oktober 2010 in overeenstemming met artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de staatssecretaris van Financiën F. H. H. WEEKERS en de minister van Buitenlandse Zaken U. ROSENTHAL.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 19 maart 2011.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 1996, 53, Trb. 2001, 86 en, laatstelijk, Trb. 2011, 2.

Protocol tot wijziging van 21 oktober 2010

Zie Trb. 2011, 2.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

21-10-10

22-01-14

R

01-05-14

   

Denemarken

21-10-10

27-01-11

R

01-05-14

   

Duitsland

21-10-10

12-12-12

R

01-05-14

   

Luxemburg

21-10-10

29-04-14

R

01-05-14

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

21-10-10

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

29-03-11

R

01-05-14

   

 – Bonaire

 

 

   

 – Sint Eustatius

 

 

   

 – Saba

 

 

   

– Aruba

 

 

   

– Curaçao

 

 

   

– Sint Maarten

 

 

   

Zweden

21-10-10

08-05-13

R

01-05-14

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1996, 53 en Trb. 2011, 2.


De bepalingen van het Protocol tot wijziging van 21 oktober 2010 zijn ingevolge artikel 10 van het Protocol op 1 mei 2014 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Protocol alleen voor Nederland (het Europese deel).

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 1994, 69 en Trb. 2011, 2.

Overige verwijzingen

Titel

:

Verdrag betreffende de Europese Unie;

Maastricht, 7 februari 1992

Laatste Trb.

:

Trb. 2012, 182

Uitgegeven de twintigste juni 2014.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS

Naar boven