Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2013, 60Verdrag

51 (1961) Nr. 4

A. TITEL

Aanvullende Akte bij de Overeenkomst van ’s-Gravenhage van 6 november 1925 betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid, herzien te Londen op 2 juni 1934;

Monaco, 18 november 1961

B. TEKST

De Franse tekst van de Akte is geplaatst in Trb. 1962, 91.

C. VERTALING

Zie Trb. 1962, 91.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1963, 156 en Trb. 1974, 65.

Het voornemen tot opzegging van de Akte is in overeenstemming met artikel 14, eerste lid, junctis artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Staten van de Nederlandse Antillen en Aruba bij brieven van 3 september 2010 (Kamerstukken II 2009/2010, 32516 (R1920)).

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Minister van Buitenlandse Zaken M.J.M. VERHAGEN.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 23 oktober 2010.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 1962, 91.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

09-03-62

26-09-64

R

13-11-64

29-12-73

01-01-75

Duitsland

18-11-61

25-10-62

R

01-12-62

16-08-10

1)

Frankrijk

18-11-61

25-04-62

R

01-12-62

20-09-10

1)

Heilige Stoel

18-11-61

         

Liechtenstein

18-11-61

20-04-66

R

09-07-66

13-12-10

1)

Marokko

30-03-62

         

Monaco

18-11-61

14-08-63

R

14-09-63

09-03-11

1)

Nederlanden, het Koninkrijk der

18-11-61

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

14-08-63

R

14-09-63

28-12-73

01-01-75

 – Bonaire

 

 

10-10-10

13-12-10

13-12-11

 – Sint Eustatius

 

 

10-10-10

13-12-10

13-12-11

 – Saba

 

 

10-10-10

13-12-10

13-12-11

– Aruba

 

 

2)

13-12-10

13-12-11

– Curaçao

 

 

10-10-10

13-12-10

13-12-11

– Sint Maarten

 

 

10-10-10

13-12-10

13-12-11

Spanje

30-03-62

09-07-69

R

31-08-69

18-09-12

1)

Suriname

 

16-11-76

VG

25-11-75

   

Zwitserland

18-11-61

07-11-62

R

21-12-62

19-11-09

19-11-10

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

X Noot
1)

De opzegging wordt van kracht als het vereiste aantal aanvaardingen van beëindiging van de Overeenkomst is bereikt.

X Noot
2)

De toepasselijkheid voor Aruba is op 20 februari 1989 met terugwerkende kracht tot 1 januari 1986 opgeschort.

Uitbreidingen

Frankrijk

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Algerije (< 05-07-1962)

01-12-1962

05-07-1962

Bassas da India

01-12-1962

1)

Clipperton

01-12-1962

1)

Comoren, de (< 06-07-1975)

01-12-1962

06-07-1975

Djibouti (< 27-06-1977)

01-12-1962

27-06-1977

Europa-eiland

01-12-1962

1)

Frans Guyana

01-12-1962

1)

Frans-Polynesië

01-12-1962

1)

Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden

01-12-1962

1)

Glorioso-eilanden

01-12-1962

1)

Guadeloupe

01-12-1962

1)

Juan de Nova-eiland

01-12-1962

1)

Martinique

01-12-1962

1)

Mayotte

01-12-1962

1)

Nieuw Caledonië

01-12-1962

1)

Réunion

01-12-1962

1)

Saint-Barthélemy

01-12-1962

1)

Sint Maarten

01-12-1962

1)

Sint Pierre en Miquelon

01-12-1962

1)

Tromelin

01-12-1962

1)

Wallis en Futuna

01-12-1962

1)

X Noot
1)

De opzegging wordt van kracht als het vereiste aantal aanvaardingen van beëindiging van de Overeenkomst is bereikt.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1963, 156 en Trb. 1974, 65.

De Akte is door de buitenwerkingtreding op 13 december 2011 van de in rubriek J genoemde Overeenkomst van 2 juni 1934 voor het Koninkrijk der Nederlanden op diezelfde datum buiten werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, is de Akte, die alleen nog voor Nederland (het Caribische deel), Aruba, Curaçao en Sint Maarten gold, voor Nederland (het Caribische deel), Aruba, Curaçao en Sint Maarten buiten werking getreden.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 1962, 91, Trb. 1963, 156 en Trb. 1974, 65.

Verbanden

De Akte strekte tot aanvulling van:

Titel

:

Overeenkomst van ’s-Gravenhage van 6 november 1925 betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid, herzien te Londen op 2 juni 1934;

Londen, 2 juni 1934

Laatste Trb.

:

Trb. 2013, 59

     

Titel

:

Overeenkomst van ’s-Gravenhage betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid van 6 november 1925, herzien te Londen op 2 juni 1934 en te ’s-Gravenhage op 28 november 1960;

’s-Gravenhage, 28 november 1960

Laatste Trb.

:

Trb. 1998, 279

Overige verwijzingen

Titel

:

Benelux-Verdrag inzake Tekeningen of Modellen;

Brussel, 25 oktober 1966

Laatste Trb.

:

Trb. 2006, 182

Uitgegeven de vijfentwintigste maart 2013.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS