Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 1998, 279Verdrag

A. TITEL

Overeenkomst van 's-Gravenhage van 1925 betreffende het internationale depot van tekeningen of modellen van nijverheid, herzien te Londen in 1934 en te 's-Gravenhage in 1960, met Protocol en Reglement;

's-Gravenhage, 28 november 1960

B. TEKST

De tekst van Overeenkomst, Protocol en Reglement is geplaatst in Trb. 1961, 40.

Ingevolge artikel 7 van de in rubriek J hieronder genoemde Aanvullende Akte van 14 juli 1967 zijn de artikelen 19, 20, 21 en 22 van de onderhavige Overeenkomst vervallen. Ingevolge dezelfde bepaling zijn voorts een aantal wijzigingen in de onderhavige Overeenkomst aangebracht.

C. VERTALING

Zie Trb. 1963, 188.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1984, 100.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1984, 1001.

Behalve de aldaar genoemde hebben nog de volgende Staten een akte van bekrachtiging nedergelegd bij de Directeur-Generaal van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom:

Italië211 mei 1987
de Federale Republiek Joegoslavië325 november 1993

F. TOETREDING

Zie Trb. 1984, 100.

Behalve de aldaar genoemde hebben nog de volgende Staten in overeenstemming met artikel 24, tweede lid, van de Overeenkomst, juncto artikel 7 van de in rubriek J hieronder genoemde Aanvullende Akte van 14 juli 1967, een akte van toetreding nedergelegd bij de Directeur-Generaal van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom:

Benin 2 oktober 1986
de Duitse Democratische Republiek Duitsland14 april 1989
de Democratische Volksrepubliek Korea15 april 1992
Roemenië17 juni 1992
Ivoorkust26 april 1993
Moldavië14 februari 1994
Slovenië12 december 1994
Mongolië12 maart 1997
Griekenland18 maart 1997

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1984, 100.

De Overeenkomst is ingevolge artikel 26, tweede lid, voor de in de rubrieken E en F genoemde Staten op de hieronder genoemde data in werking getreden:

Benin 2 november 1986
Italië13 juni 1987
de Duitse Democratische Republiek Duitsland7 mei 1989
de Democratische Republiek Korea27 mei 1992
Roemenië18 juli 1992
Ivoorkust30 mei 1993
de Federale Republiek Joegoslavië30 december 1993
Moldavië14 maart 1994
Slovenië13 januari 1995
Mongolië12 april 1997
Griekenland18 april 1997

Het Protocol is nog niet in werking getreden.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1961, 40, Trb. 1963, 188 en Trb. 1984, 100.

Voor het op 14 juli 1967 te Stockholm tot stand gekomen Herzien Internationaal Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom zie ook, laatstelijk, Trb. 1996, 308.

Voor de op 14 juli 1967 te Stockholm tot stand gekomen Aanvullende Akte bij de onderhavige Overeenkomst zie ook, laatstelijk, Trb. 1996, 307.

Uitgegeven de achttiende december 1998

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. J. VAN AARTSEN


XNoot
1

De datum van de nederlegging van de akte van bekrachtiging door Monaco is niet 13 oktober 1983 maar 13 oktober 1981.

XNoot
2

Onder vermelding dat de akte van bekrachtiging mede van toepassing is op het Protocol.

XNoot
3

Slovenië heeft n.a.v. de bekrachtiging op 29 december 1993 het volgende aan de depositaris medegedeeld:

“. . . . . . . . . .

The Permanent Mission of the Republic of Slovenia expresses deep discontentment to the Director General of the World Intellectual Property Organization caused by the deposition of its instruments by an internationally unrecognized country such as the Federal Republic of Yugoslavia.

. . . . . . . . . .".

België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, het Koninkrijk der Nederlanden en Spanje hebben aan de depositaris medegedeeld dat zij deze bekrachtiging niet geldig achten.

XNoot
1

Onder de volgende verklaring:

Regarding the provisions of Article 27 of the Hague Agreement concerning the international deposit of industrial designs of November 6, 1925, as revised at The Hague on November 28, 1960, and supplemented at Stockholm on July 14, 1967, as far as the application of the Agreement to colonial regions and other dependent territories is concerned, the German Democratic Republic is guided by the provisions of the United Nations Declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples (Resolution No. 1514 (XV) of December 14, 1960) proclaiming the necessity of bringing to a speedy and unconditional end colonialism in all its forms and manifestations.(vertaling)

De Duitse Democratische Republiek hield door de toetreding van deze Staat tot de Bondsrepubliek Duitsland, op 3 oktober 1990 op Overeenkomstsluitende Staat bij de onderhavige Overeenkomst te zijn.

In 1992 heeft de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland het volgende medegedeeld:

“Pursuant to provisions on industrial property rights contained in the Treaty of August 31, 1990, between the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic on the creation of the unity of Germany (Unification Treaty), industrial property rights arising from applications or registrations pending or in force on October 2, 1990, in the Federal Republic of Germany or in the German Democratic Republic continued to have effect, as of October 3, 1990, on either the territory of the Federal Republic of Germany as it existed before October 3, 1990, or on the territory of the former German Democratic Republic. Rights originating in the former German Democratic Republic continued to be governed, with a few exceptions relating primarily to procedural provisions, by the respective laws of the former German Democratic Republic.

On May 1, 1992, the Law of April 23, 1992, on the extension of industrial property rights entered into force. This Law provides that all industrial property rights which have been maintained for the respective territories of the Federal Republic of Germany as it existed before October 3, 1990, or the former German Democratic Republic are, as of May 1, 1992, automatically extended to the remainder of Germany and will therefore now cover all of Germany. In respect of all those rights the laws of the Federal Republic of Germany apply, with the exception of certain provisions of the former German Democratic Republic on conditions and term of protection.

As far as industrial property rights which originated in the Federal Republic of Germany as it existed before October 3, 1990, are concerned, the extension covers the following industrial property rights:

– patent rights, including international applications under the Patent Cooperation Treaty which had designated the Federal Republic of Germany and European patents applied for or granted with effect for the Federal Republic of Germany pursuant to the European Patent Convention;

– utility model rights, including international applications under the Patent Cooperation Treaty which had designated the Federal Republic of Germany;

– rights relating to topographies of integrated circuits;

– industrial design rights, including industrial designs deposited with effect for the Federal Republic of Germany under the Hague Agreement concerning the international deposit of industrial designs, and rights concerning typographical type faces;

– trademark and service mark rights, including international registrations of marks extended to the Federal Republic of Germany under the Madrid Agreement concerning the international registration of marks.

As far as industrial property rights which originated in the former German Democratic Republic are concerned, the extension covers the following industrial property rights:

– patent rights, including exclusive patents and economic patents and including patent rights having effect in the German Democratic Republic under the Agreement of December 18, 1976, on the mutual recognition of inventors' certificates and other documents of protection for inventions (Havana Agreement);

– industrial design rights, including authors' certificates and patents for industrial designs and including industrial designs deposited with effect for the German Democratic Republic under the Hague Agreement concerning the international deposit of industrial designs;

– trademark and service mark rights, including international registrations of marks extended to the German Democratic Republic under the Madrid Agreement concerning the international registration of marks;

– registered geographical indications and applications for the registration of geographical indications, which may be converted to collective marks by filing an application within one year after the entry into force of the Law on the extension of industrial property rights; the priority of the registration or application date is preserved.

When, as a result of the extension, extended industrial property rights come into conflict, special rules apply. Whereas in the case of conflicting patents, utility models and industrial designs, the respective rights have no effect against each other, in the case of conflicting trademarks and service marks the respective marks may not be used in the territory not covered by them previously if the holder of a mark in that territory objects to such use. These principles are, however, subject to a number of exceptions.".