Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2013, 59Verdrag

1 (1934) Nr. 5

A. TITEL

1. Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te ’s-Gravenhage op 6 november 1925 en te Londen op 2 juni 1934;

2. Overeenkomst van Madrid van 14 april 1891 betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te ’s-Gravenhage op 6 november 1925 en te Londen op 2 juni 1934;

3. Overeenkomst van ’s-Gravenhage van 6 november 1925 betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid, herzien te Londen op 2 juni 1934;

Londen, 2 juni 1934

B. TEKST

De Franse tekst van het Unieverdrag van Parijs, van de Overeenkomst van Madrid en van de Overeenkomst van ’s-Gravenhage zijn geplaatst in Stb. 1948, 83.

C. VERTALING

Zie Stb. 1948, 539.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1951, 46, Trb. 1953, 82, Trb. 1958, 124 en Trb. 1974, 64.

Het voornemen tot opzegging van de Overeenkomst van ’s-Gravenhage, zoals herzien te Londen op 2 juni 1934, is in overeenstemming met artikel 14, eerste lid, junctis artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Staten van de Nederlandse Antillen en Aruba bij brieven van 3 september 2010 (Kamerstukken II 2009/2010, 32516 (R1920)).

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Minister van Buitenlandse Zaken M.J.M. VERHAGEN.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 23 oktober 2010.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie de rubrieken I en J van Trb. 1953, 82, Trb. 1958, 124 en Trb. 1974, 64.

Overeenkomst van ’s-Gravenhage

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Benin

 

02-10-86

T

02-11-86

   

Duitsland

02-06-34

10-08-37

R

13-06-39

16-08-10

1)

Egypte

 

05-03-51

T

01-07-52

   

Frankrijk

02-06-34

15-05-39

R

25-06-39

20-09-10

1)

Heilige Stoel

 

21-07-60

T

29-09-60

04-08-06

04-08-07

Hongarije

 

07-03-84

T

07-04-84

01-02-04

01-02-05

Indonesië

 

15-08-50

VG

24-12-50

03-06-09

03-06-10

Ivoorkust

 

26-04-93

T

30-05-93

   

Liechtenstein

02-06-34

08-12-50

R

28-01-51

13-12-10

1)

Marokko

02-06-34

25-11-40

R

21-01-41

04-12-12

1)

Monaco

 

09-02-56

T

29-04-56

09-03-11

1)

Nederlanden, het Koninkrijk der

02-06-34

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

12-06-48

R

05-08-48

28-12-73

01-01-75

 – Bonaire

 

 

10-10-10

13-12-10

13-12-11

 – Sint Eustatius

 

 

10-10-10

13-12-10

13-12-11

 – Saba

 

 

10-10-10

13-12-10

13-12-11

– Aruba

 

 

2)

13-12-10

13-12-11

– Curaçao

 

 

10-10-10

13-12-10

13-12-11

– Sint Maarten

 

 

10-10-10

13-12-10

13-12-11

Senegal

 

30-05-84

T

30-06-84

   

Spanje

02-06-34

20-12-55

R

02-03-56

18-09-12

1)

Suriname

 

16-11-76

VG

25-11-75

   

Tunesië

02-06-34

18-08-42

R

04-10-42

10-06-11

1)

Zwitserland

 

24-10-39

T

24-11-39

19-11-09

19-11-10

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

X Noot
1)

De opzegging wordt van kracht als het vereiste aantal aanvaardingen van beëindiging van de Overeenkomst is bereikt.

X Noot
2)

De toepasselijkheid voor Aruba is op 20 februari 1989 met terugwerkende kracht tot 1 januari 1986 opgeschort.

Uitbreidingen

Frankrijk

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Algerije (< 05-07-1962)

25-06-1939

05-07-1962

Bassas da India

25-06-1939

1)

Clipperton

25-06-1939

1)

Comoren, de (< 06-07-1975)

25-06-1939

06-07-1975

Djibouti (< 27-06-1977)

25-06-1939

27-06-1977

Europa-eiland

25-06-1939

1)

Frans Guyana

25-06-1939

1)

Frans-Polynesië

25-06-1939

1)

Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden

25-06-1939

1)

Glorioso-eilanden

25-06-1939

1)

Guadeloupe

25-06-1939

1)

Juan de Nova-eiland

25-06-1939

1)

Martinique

25-06-1939

1)

Mayotte

25-06-1939

1)

Nieuw Caledonië

25-06-1939

1)

Réunion

25-06-1939

1)

Saint-Barthélemy

25-06-1939

1)

Sint Maarten

25-06-1939

1)

Sint Pierre en Miquelon

25-06-1939

1)

Tromelin

25-06-1939

1)

Wallis en Futuna

25-06-1939

1)

X Noot
1)

De opzegging wordt van kracht als het vereiste aantal aanvaardingen van beëindiging van de Overeenkomst is bereikt.

G. INWERKINGTREDING

Zie Stb. 1948, 539, rubriek H van Trb. 1951, 46 en de rubrieken I van Trb. 1953, 82, Trb. 1958, 124 en Trb. 1974, 64.

De Overeenkomst van ’s-Gravenhage, zoals herzien te Londen op 2 juni 1934, is ingevolge artikel 22, vierde lid, van de Overeenkomst juncto artikel 17bis, tweede lid, van het Unieverdrag van Parijs junctis artikel 6, eerste lid, onder e, van de in rubriek J genoemde Akte van Stockholm van 14 juli 1967 en artikel 26, tweede lid, van het in rubriek J genoemde Verdrag van Parijs van 14 juli 1967, voor het Koninkrijk der Nederlanden op 13 december 2011 buiten werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, is de Overeenkomst van ’s-Gravenhage, die alleen nog voor Nederland (het Caribische deel), Aruba, Curaçao en Sint Maarten gold, voor Nederland (het Caribische deel), Aruba, Curaçao en Sint Maarten buiten werking getreden.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 1951, 46, Trb. 1953, 82, Trb. 1958, 124 en Trb. 1974, 64.

Verbanden

De Overeenkomst werd aangevuld door:

Titel

:

Aanvullende Akte bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage van 6 november 1925 betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid, herzien te Londen op 2 juni 1934;

Monaco, 18 november 1961

Laatste Trb.

:

Trb. 2013, 60

Overige verwijzingen

Titel

:

Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten waarop fabrieks- of handelsmerken betrekking hebben;

Nice, 15 juni 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 1979, 93

     

Titel

:

Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken;

Nice, 15 juni 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 1986, 138

     

Titel

:

Benelux-Verdrag inzake Tekeningen of Modellen;

Brussel, 25 oktober 1966

Laatste Trb.

:

Trb. 2006, 182

     

Titel

:

Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te ’s-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Lissabon op 31 oktober 1958 en te Stockholm op 14 juli 1967;

Stockholm, 14 juli 1967

Laatste Trb.

:

Trb. 2006, 157

     

Titel

:

Akte van Stockholm van 14 juli 1967 ter aanvulling van de Schikking van ’s-Gravenhage betreffende het internationaal depot van tekeningen en modellen van nijverheid, van 6 november 1925, herzien te Londen op 2 juni 1934 en te ’s-Gravenhage op 28 november 1960 en aangevuld door de Aanvullende Akte van Monaco van 18 november 1961;

Stockholm, 14 juli 1967

Tekst

:

Trb. 1969, 142 (Frans)

Trb. 1970, 185 (vertaling)

Laatste Trb.

:

Trb. 2006, 160

Uitgegeven de vijfentwintigste maart 2013.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS