Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-12-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2013-253".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1980-09-09
Datum van uitgifte 2013-12-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-2013-253
Jaargang 2013
Onderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Onderwerp Cultuur
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Brussel
Publicatiedatum 2013-12-19
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 253
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1980
Systematisch nummer 26
Systematisch volgnummer 4
Taal nl
Titel Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake de Nederlandse Taalunie; Brussel, 9 september 1980
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 000675