26 (1980) Nr. 4

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake de Nederlandse Taalunie;

Brussel, 9 september 1980

B. TEKST

De Nederlandse tekst van het Verdrag is geplaatst in Trb. 1980, 147.

Voor de Nederlandse tekst van het Besluit van 30 oktober 2006, zie Trb. 2008, 22.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1982, 16.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 1980, 147 en Trb. 1982, 16.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1982, 16 en Trb. 2008, 22.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden het Verdrag en het Besluit van 30 oktober 2006, die respectievelijk vanaf 1 april 1982 en 30 oktober 2006 alleen voor het Europese deel van Nederland golden, vanaf 27 november 2013 ook voor het Caribische deel van Nederland.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 1980, 147 en Trb. 2008, 22.

Uitgegeven de negentiende december 2013.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS

Naar boven